شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اورامان سرزمین مهر و دوستی

روستاي اورامان, سرزمین مهر و دوستی

/post-6717/

واژه اورامان یا هورامان از ۲ بخش هورا به معنی اهورا و مان به معنی خانه، جایگاه و سرزمین تشکیل شده است. بنابراین اورامان به معنی سرزمین اهورایی و جایگاه اهورا مزداست. هور در اوستا به معنی خورشید آمده و هورامان جایگاه خورشید نیز معنی می دهد. روستای اورامان تخت، در ۶۰ کیلومتری جنوب خاوری...