شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اورامان ماسوله فراموش شده کردستان

روستاي اورامان ماسوله فراموش شده کردستان

/post-6583/

چشمه های بل و اورامان, بزرگ ترین سراب های این خیالند, بزرگ ترین سراب های این شهر خیال و رویا «اورامان تخت» در انتهای جاده آسفالته ای است که در آنجا پشت بام خانه ای، حیاط خانه ای دیگر است، روستایی با قدمت چند صدساله با فرهنگ و آدابی که یادگار دوران زرتشت است. کردستان سرزمین ایرانیان اصیل،...