شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اورگوپ

اورگوپ

/post-6408/

اورگوپ که در ۲۰ کیلومتری شرق نوشهیر قرار دارد یکی از مهمترین مراکز منطقه کاپادوکیا می باشد. همانند گورمه در طول تاریخ با نامهای بسیاری نام گذاری شده است. در دوره بیزانس با نام Assiana، Hagios Proko Pios و در دوران سلجوقیان بنام باش حصار ، در دوره عثمانی ها بنام قلعه بورگوت و از سالهای...