شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اولویت های هشتگانه گردشگری ایران

اولویت های هشتگانه گردشگری ایران

/post-7112/

۱) استانداردسازی تاسیسات گردشگری كشور: برطبق استانداردهای فنی كیفیت خدمات گردشگری كلیه هتلها، مهمانپذیرها، میهمانسراها، كمپینگها و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی بایستی ارتقاء كیفیت برای رسیدن به استانداردهای جهانی و جلب رضایت گردشگران داخلی و بین‌المللی یابند، این ارتقاء در سه بخش اصلی:...