شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اولین چادر اولین مسافر

اولین چادر, اولین مسافر

/post-6934/

تابستان آمده است اما مطمئن باشید از روی نشانه های معمولی نمی توانید رسیدن فصل گرم به گیلان را حس كنید. علم شدن كولرها و ایركاندیشن ها، به چشم خوردن عینك های آفتابی، وزش بادهای گرم و پرغباری كه هیچ وقت آرامش قبل از طوفان را نوید نمی دهند، تابش آفتاب داغ و سوزانی كه عرق روزهای مرطوبش، عینك...