شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اول های گردشگری در ایران

اول های گردشگری در ایران

/post-5059/

نگاهی به نخستین اماکن گردشگری ایران کشور ایران به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش همواره از مناطق استراتژیک و پررفت و آمد جهان محسوب می‌شده است. عبور جاده ابریشم از دیرباز خود مهم‌ترین عامل سفر قشرهای مختلفی چون دولتمردان، بازرگانان، دانشمندان، هنرمندان، جهانگردان و... به این کشور باستانی بوده...