شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم آفریقا در تهدید است

اکوتوریسم آفریقا در تهدید است

/post-6435/

امروزه اکوتوریسم یا جهانگردی بوم شناختی جایگاه ویژه ای در صنعت گردشگری دارد. در این شیوه جهانگردی منابع طبیعی و شرایط زیست محیطی منطقه مورد بازدید قرار می گیرد: این صنعت در ایران جایگاه شناخته شده ای ندارد. شیر کنیایی از خواب بعدازظهرش بیدار می شود، عضلات بدنش را می کشد و غرشی سر می دهد....