شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم در ایران

اکوتوریسم در كشور ایران

/post-6622/

اکوتوریسم در ایران به نام گردشگری بومی، گردشگری طبیعت و گردشگری سبز هم ترجمه شده که معنی مطابق با اهداف اکوتوریسم را ندارند. اکوتوریسم عبارت است از؛ «گردشگری مسوولیت پذیر و پاسخگو به محیط های طبیعی به گونه یی که بافت طبیعی آنجا حفظ شود و به افزایش رفاه اجتماعی افراد بومی آن منطقه نیز...