شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری

اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری

/post-6147/

جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی را در حوزه اقتصاد برای انسان به ارمغان آورده است، که مسلماً بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشد که در کل بستگی به ثبات در بخش گردشگری دارند. امروزه وجود پتانسیل های عظیم تاریخی و حتی طبیعی در ایران...