شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم و فرصت هایی برای گردشگری

اكوتوریسم و فرصت های گردشگری

/post-7068/

● پیشگفتار منابع طبیعی بخشی از میراث جهانی است كه در برگیرنده جلوه‌های ویژه‌ای از زیبایی‌هاست و اكوتوریسم پدیده‌ای است در جهت شناخت این مواریث ماندگار در دهه‌های اخیر به دنبال توسعه فرهنگی احیا و حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. در این زمینه كوشش‌های قانونی و فنی...