شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم و گردشگری علمی در جهت حفاظت از محیط زیست

اکوتوریسم و گردشگری علمی در جهت حفظ محیط زیست

/post-6896/

در حال حاضر توریسم و گردشگری در جهان تبدیل به یک صنعت با مزیت نسبی بالا شده است که توجه مدیران را به برنامه ریزی و مدیریت بهینه برای طرح جامع گردشگری به خود جلب کرده است که این صنعت در رونق اقتصادی می تواند نقش بسیار ارزنده ای را ایفا نماید.با رویکرد گسترش توریسم،حفاظت از منابع طبیعی طبیعی...