شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اکوتوریسم Eco Tourism

Eco Tourism

/post-6655/

اکوتوریسم در ایران بنام گردشگری بومی ، گردشگری طبیعت و گردشگری سبز هم ترجمه شده که معنی مطابق با اهداف اکوتوریسم را ندارند. با شرحی که در این مورد خواهد آمد شما با این واژه و تاریخچه و دلیل به وجود آمدن آن ، کاملاً آشنا خواهید شد. در اینجا بهتر است برای باز شدن مطلب به گونه های مختلف...