شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اگرت بزرگ

حواصیل سفید بزرگ (اگرت بزرگ)

/post-2249/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتی متر طول دارد و بزرگترین حواصیل سفید در ایران است. گردن و منقار نسبتا بلند و بدنش سفید رنگ است. منقار ، در زمستان، زرد نارنجی و در تابستان، سیاه رنگ است که قاعده اش به رنگ زرد دیده می شود. روی سینه از پرهای بلند سفیدی پوشیده شده است. چشم ها به رنگ زرد و...