شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اگر عزم سفر داری

اگر عزم سفر داری

/post-5940/

در دین مبین اسلام، روایت‌ها و احادیث‌ فراوانی در توصیه به سفر وجود دارد، در این روایات تاکید شده است که سفر باعث پخته شدن انسان و کسب تجربه می‌شود. متاسفانه امروز به سفر به عنوان نوعی تکلیف نگاه می‌کنیم، یعنی خود را ملزم می‌دانیم چند روزی در سال برویم به مسافرت، در صورتی که نگاه ما به سفر...