شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایارنگردی

جذابیت پیست های پربرف ایران برای گردشگران جهان

/post-6255/

هر وقت که صحبت از گردشگری ورزشی آن هم در زمستان می شود همه نگاه ها به سوی پیست اسکی دیزین می چرخد این درحالی است که۱۳پیست اسکی بین المللی در کشورمان وجود دارد که نگاهی گذرا بر این پیست های اسکی داشته ایم که در پی می آید جذابیت پیست های پربرف ایران برای گردشگران جهان هر وقت که صحبت از...