شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

ایران تمدنی بدون شعار گردشگری

ایران تمدنی بدون شعار گردشگری

/post-5727/

امروزه صنعت گردشگری چه از نظر سرمایه‌گذاران و چه از نظر گردشگران، بیش از صنایع دیگر مورد توجه قرار گرفته است. این توجه حتی بین دولتمردان نیز مشهود است؛ به طوری که بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان بویژه در کشورهای گردشگر پذیر برای رسیدن به برخی اهدافشان از این صنعت بهره می‌گیرند و بیشتر...