شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

ایران در فاصله دیروز و امروز

ایران در فاصله دیروز و امروز

/post-4442/

روایت جهانگردان خارجی از سفر به ایران همواره از شیرینی خاصی برخوردار بوده است، چراکه آنها مواردی از ایران برایشان مهم و جذاب بوده که کمتر برای مسافران ایرانی اهمیت داشته است. همین است که این روایت‌ها می‌تواند نقطه مقابلی باشد در برابر تبلیغات اغلب منفی رسانه‌های خارجی از اتفاقات داخلی...