شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایران سرزمین ترین های گردشگری

ایران, سرزمین«ترین »های گردشگری

/post-5452/

از نظر جاذبه های گردشگری ایران یکی از رکوردداران جهان است همیشه «ترین‌ها» جذابیت داشته است. همین ترین‌ها یکی از دلایل مهم سفر برای جهانگردان و گردشگران بوده است. این وی‍ژگی به اندازه‌ای جذابیت دارد که بسیاری در حال ساخت آنها هستند. به عنوان مثال برجی در گوشه‌ای از دنیا ساخته می‌شود که فقط...