شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایران سرزمین مقدس

ایران باستان, سرزمین مقدس

/post-6556/

برای بشری که در دنیای باستان می زیست، هرچیزی یا مقدس بود یا نامقدس، یا جزو توتم ها قلمداد می شد یا جزو تابوها، یا در حریم ها قرار می گرفت یا در حرم ها، یا فضیلت محسوب می شد یا رذیلت، مبارک بود یا نحس و بالاخره یا خیر بود یا شر. «میرچا الیاده» معتقد است که «انسان غیرمذهبی وجود ندارد». این...