شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایستاده بر لبه پرتگاه

ایستاده بر لبه پرتگاه

/post-5889/

فقط پایین را نگاه نکن! این جمله بارها و بارها در روستاهایی که روی صخره های بلند و استوار ساخته شده اند شنیده می شود. در حقیقت کمتر تازه واردی است که جرأت داشته باشد درست در لبه این پرتگاه های عمیق بایستد و به منظره مقابلش چشم بدوزد. با این حال افراد زیادی در این روستاها زندگی می کنند؛...