شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایلام سرزمین رودها آبشارها تنگه ها و غارها

ایلام سرزمین رودها, آبشارها, تنگه ها و غارها

/post-4300/

بارو بنه را که ببندید و به سمت باختر حرکت کنید، یکی از زیباترین مقاصدتان می‌تواند ایلام باشد. استانی در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم، که از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه‌ است. ایلام یکی از استان‌های مهم کردنشین ایران...