شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اینجا هر گردی گردو است

اینجا هر گردی گردو است

/post-5658/

سمنان؛ شهر تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد؛ همان قدر که به کویر و خاک‌های گرم نزدیک است، با رود و جنگل و کوه قرابت دارد و طبیعی است وقتی هنگامه گرما می‌شود و آفتاب تند تابستان بر‌این سرزمین سایه می‌افکند، شهری مانند شهمیرزاد می‌شود ییلاقی که در سایه درختان گردو و آلو و زردآلو، سایه‌ساری...