شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

این جاذبه گردشگری که می گویند یعنی چه

جاذبه گردشگری یعنی چه

/post-6619/

همزمان با تفکر گسترش صنعت گردشگری در کشور، در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مسئولان گردشگری، ایران را در زمره پنج کشور اول از لحاظ جاذبه‌های طبیعی و جزو ده کشور اول از نگاه جاذبه‌های فرهنگی قلمداد می‌کنند. در این نوشتار به تعریف جاذبه گردشگری می‌پردازیم تا موضوع برای خوانندگان روشن شود. با...