شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

این ساندویچ خوردنی نیست

این ساندویچ خوردنی نیست

/post-5599/

در تمام دنیا شهر‌های بسیاری هستند که نام‌های عجیبی دارند، ولی بیشتر آنها به زبان محلی همان کشورها معنایی ویژه دارد و در زبان‌های دیگر مفهوم دیگری را تداعی نمی‌کند، ولی در دنیای امروز لغاتی وجود دارند که در تمام دنیا معنی و مفهوم یکسانی دارد؛ کلماتی مانند پیتزا یا تلویزیون در بسیاری از نقاط...