شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

این سوغاتی ها بردن دارد

سوغات شهر كرمان

/post-6690/

نگاهی به سوغات شهر کرمان آنها که گذرشان برای مسافرت و گردشگری به کرمان افتاده است خوب می دانند که نمی توان از سوغاتی های این شهر گذشت و بدون خرید یکی از اقسام آنها به دیار خود بازگشت. مسافران کرمان سوغات این شهر را هرگز فراموش نمی کنند. ▪ زیره گیاهی است بسیار خوشبو و مقوی که امروزه در چرخه...