شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

این نوروز به سراسر جهان سفر کنید

این نوروز به سراسر جهان سفر کنید

/post-4279/

اگرچه ممکن است در دنیای امروز سفر به سرزمین‌های مختلف به کمک فناوری‌های پیشرفته امروزی کاری آسان و بدون دردسر به نظر برسد، اما محققان و دانشمندان با این طرز تفکر مخالف هستند. آنها از زاویه دیگری به این موضوع می‌نگرند. به گفته محققان سفر به مکان های دوردست مستلزم مصرف مقادیر قابل توجهی سوخت...

این نوروز به سراسر جهان سفر کنید

/post-4211/

اگرچه ممکن است در دنیای امروز سفر به سرزمین‌های مختلف به کمک فناوری‌های پیشرفته امروزی کاری آسان و بدون دردسر به نظر برسد، اما محققان و دانشمندان با این طرز تفکر مخالف هستند. آنها از زاویه دیگری به این موضوع می‌نگرند. به گفته محققان سفر به مکان های دوردست مستلزم مصرف مقادیر قابل توجهی سوخت...