شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باداب سورت اسرارآمیزترین نقطه زمین در ساری

باداب سورت اسرارآمیزترین نقطه زمین در ساری

/post-5900/

فکر کنید روی صخره های نارنجی رنگی قدم می زنید که لایه لایه زمین را بالا رفته اند و آب از بلورهای سنگی شان چکه می کند... رو که بر می گردانید، پشت سرتان زمین لایه لایه سبزآبی است... کمی آن طرف تر، لایه لایه زرد... فکر کنید مشتتان را زیر یکی از قندیل های سنگی گرفته اید و آب صخره ها را مزه مزه...