شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بادگیر ایرانی اولین کولر در تاریخ بشر

بادگیر ایرانی, اولین کولر در تاریخ بشر

/post-5075/

هر زمان صحبت از کولرهای سنتی به میان می‌آید، بدون شک بادگیرها بویژه بادگیرهای یزد با آن شکل بخصوص و چوب‌هایی که بر سر دارند، اولین تصویری است که به ذهن متبادر می‌شود؛ ابتکاری که کویرنشینان با استفاده از آن به مقابله با گرما رفتند و در طول سالیان متمادی توانستند با این ابزار ساده بر آفتاب...