شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بازار رنگرزها

بازارهای اصفهان

/post-281/

در اصفهان بازار از قدیم الایام وجود داشته است و یک یک از بازارهای ویران شده نیز در جای خود بیان گردید. بازارهائی که بیشتر آن از ساختمان سلاطین و بخصوص صفویه است و وجود دارد بقراری است که در پائین مینگارد: ● سر در قیصریه در مقابل مسجد شاه در شمال میدان شاه اصفهان سردری هلالی شکل با کاشیکاری...