شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بازار گنجعلی خان بازار تاریخی گنجعلی خان

بازار گنجعلی خان (بازار تاریخی گنجعلی خان)

/post-5822/

"بازار گنجعلی خان"حد فاصل بین چهار سوق و بازار اختیاری قرار داره و سبک معماری بسیار جالبی رو از عصر صفوی به یاد گذاشته و در بخش جنوبی میدان گنجعلی خان قرار گرفته . در سمت راست این بازار حمام تاریخی و زیبای گنجعلی خان و هجده مغازه داره و در سمت چپش طاقنماهایی طراحی شدن که منظره زیبایی رو...