شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بازی سراب و رویا در کویر

بازی سراب و رویا در کویر

/post-6176/

کویر یعنی سراب. غولی بی‌شاخ و دم. قراردادی که میان ذهن ما بسته شده و هنور هم کاربرد خودش را دارد. کویر کاشان هم خوب این نکته را گرفته است. برای همین است که جاده کاشان به سمت نیاسر مسافران را به بازی و شوخی می‌گیرد و مسیر رنگارنگی را در چشم آنها می‌نشاند. از سبزی به بیان لم یزرع می‌برد و از...