شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باغی برای مردگان

باغی برای مردگان

/post-5667/

می خواهم شما را برای عصر یک روز پنجشنبه یا جمعه به قبرستان ظهیرالدوله دعوت کنم. به میدان تجریش بیایید. در قسمت شمالی آن، ماشین‌های کرایه‌ای شما را تا خیابان ظهیر الدوله می‌برند اما اینجا به سرگردنه بی‌شباهت نیست، زیرا برای مسیری که پیاده‌روی‌‌ آن کمتر از ۱۰ دقیقه است، باید کرایه زیادی...