شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باغ فین

باغ شاه فین در کاشان

/post-277/

تاریخ همی‌گوید ایوان نخستین را در چشمه فین گشتاسب افراشته تا کیوان (ادیب بیضایی کاشانی) پیغمبر اسلام را پرسیدند: درحالی که همه امم گذشته به زودی هلاک شدند، چرا ملک پارسیان چنین دراز کشید. ▪ پیغمبر فرمود: «لانهم عمر وافی البلاد و عدلوافی العباد» یکی از سنن باستانی پادشاهان ایران زمین، کوشش...