شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باغ های تاریخی بیرجند

باغ های تاریخی بیرجند

/post-6431/

از معصومیه تا چهلستون اقلیم خشک و نسبتا گرم جغرافیایی ایران باعث شده توجه خاصی به کاشت درختان در فضاهای معماری شود. باغ‌های ایرانی همواره یکی از مصادیق بارز هنر، علم و ذوق ایرانی بوده و در همه منابعی که به معرفی و شرح شهرها و مجتمع‌های زیست ایرانیان پرداخته‌اند، از آن ذکر شده است. به گفته...

باغ های تاریخـی بیرجند

/post-6233/

اقلیم خشک و نسبتاً گرم جغرافیایی ایران باعث شده توجه خاصی به کاشت درختان در فضاهای معماری شود. باغ‌های ایرانی همواره یکی از مصادیق بارز هنر، علم و ذوق ایرانی بوده و در همه منابعی که به معرفی و شرح شهر‌ها و مجتمع‌های زیست ایرانیان پرداخته‌اند، از آن یاد شده است. به گفته مورخان یونانی...