شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باقرقره ی راه راه

باقرقره ی راه راه (کوکر راه راه)

/post-2279/

مشخصات ظاهری : این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد با قرقره ای نسبتا کوچک است. دم کوتاه با انتهای مستطیل شکل و پرو بال زرد نخودی است که با لکه های سیاه و سفید پوشیده شده است. در پرنده ی نر، سینه زرد با دو نوار سیاه در ان ؛منقار نارنجی ؛ پیشانی سفید با دو خط سیاه که خط سفید ابرو را قطع کرده...