شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بالکان کوچک

بالکان کوچک

/post-1663/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 سانتیمتر طول دارد. و آبزی است . از باکلان بسیار کوچکتر است. نرهااز ماده اندکی بزرگتر، اما همشکل اند. دم نسبتا بلند و گردن کوتاه است. در پاییز و زمستان، نیمه ی بالایی سرو گردن پرنده ی بالغ به رنگ قهوه ای تیره در می آید و تعدادی پر سیاه در پیشانی طاهر می شود....