شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بامیان

شهر بامیان و بوداهای رفته اش

/post-6447/

صحبت از شهر که به میان می‌آید، ساختمان های بلند، جاده‌های عریض، بناهای مدرن امروزی، آلودگی هوا، پل های طویل و مرتفع و تابلوهای تبلیغاتی که نشانه قرن ۲۱ است، به ذهن خطور می‌کند. بامیان از شهرهای قدیمی و با پیشینه تاریخی غنی است، اما انگار که با مدرنیسم و مکانیزه شدن قهر است و نمی‌خواهد به...