شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

باورها و اعتقادات ترکمن ها

رنگ سفید (آق)، رنگی مقدس در میان ترکمن ها

/post-373/

همچنان که امروزه یافته های روانشناختی نشان داده است رنگ سفید، آرامش دهنده روح و روان آدمی و مظهر پاکی و صفا و صلح و دوستی بوده و در روایات اسلامی نیز بر استفاده از لباسهایی سفید رنگ تاکید شده است. نگاهی هر چند گذرا بر فرهنگ زبان، ادبیات فولکلور ترکمنی، نمایانگر توجه و احترام خاص این قوم به...