شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بجنورد گنجینه تاریخ و طبیعت

شهر بجنورد, گنجینه تاریخ و طبیعت

/post-6670/

به روایت تاریخ سیستان و حدودالعالم، بجنورد مرکز خراسان شمالی به عنوان بخشی از سرزمین نسا» معرفی شده است. منطقه ای که از مرکز آن به عنوان بخشی از ساتراپ نشین پارت یاد می شود. در زمان حکومت صفوی اقوام کرد به این منطقه کوچ کردند و در اوایل دوره قاجار نخستین حکومت محلی در این خطه از ایران بزرگ...