شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بخش زیارتی از سیاحتی جدا نیست

بخش زیارتی از سیاحتی جدا نیست

/post-6347/

امروزه ما ناظر تحولا‌تی در بخش گردشگری هستیم، که خود نقطه عطفی در رونق صنعت توریسم کشور به شمار می‌آید. هرچند این حرکت دیر شروع شد، ولی آهنگ آغاز آن، با شعار عدالت محوری دولت نهم امید بخش خواهد بود. علت این امر چیزی نیست جز دولتمردان گردشگری کشور که با دیدی باز به توصیف و توضیح و توجیه...