شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

برج خلعت پوشان

برج خلعت پوشان

/post-5319/

برجی منشوری شکل از دوره صفویه که در زمان قاجار، در این مکان هدیه شاهان قاجار را به دوش حاکمان آذربایجان می انداختند و به همین دلیل به خلعت پوشان معروفه . این برج سه طیقه دارد که فقط طبقه سوم بدون سقف است . آخرین مراسم خلعت پوشانی که در این محل انجام شد مربوط به سال ۱۳۳۰ و در زمان صمدخان...