شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بررسی تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در

بررسی تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ مطالعه موردی شهر اصفهان

/post-6305/

قرن بیست و یکم به تعبیری انقلاب جهانی گردشگری است، در حال حاضر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه تمام سعی خود را برای بالابردن توان رقابت در این بازار وسیع می‌کنند و گسترش صنعت گردشگری را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند. ایران این پهن دشت گسترده، به راستی قاره‌ای در درون یک کشور می‌باشد، و...