شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بررسی دیدگاه گردشگران و کارشناسان پیشین و کنونی در

بررسی نظر گردشگران و کارشناسان پیشین و کنونی درباره ایران

/post-6712/

بررسی دیدگاههای مسافران در طول تاریخ و تفسیرهای ارزشمند جامعه شناختی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های مختلف، راهی مطمئن برای شناخت انگیزه مسافرت است. در این میان مطالعه و بررسی سفرنامه های گردشگران پیشین یکی از بهترین منابع برای شناخت دیدگاههای ایشان است. قدیمی ترین سفرنامه که به...