شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

برف و خواب زمستانی گردشگری

برف و خواب زمستانی گردشگری

/post-4425/

زمانی که روی صحنه سفید زمین قدم می‌زنیم دیدن درخشش بلورهای یخ در میان دانه‌های برف و انعکاس نور خورشید بر آن و شنیدن صدای فشرده شدن برف زیر گام‌هایمان لذت خاصی را برایمان به همراه دارد، اما این صحنه از خلقت فقط تابلویی برای تماشا نیست، بلکه این بلورهای کوچک سفید همواره وسیله‌ای برای بازی و...