شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

برف و سرما فرصتی برای گسترش اکو توریسم

برف و سرما, فرصتی برای گسترش اکو توریسم

/post-5399/

فصل زمستان می‌تواند زمان مناسبی برای توسعه گردشگری در ایران باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعت ایران، استفاده از این موقعیت جغرافیای می‌تواند بهترین شرایط برای سرمایه‌گذاری در انواع گردشگری به ویژه گردشگری زمستانی فراهم آورد. یکی از راهکارهای استفاده از این فرصت، برپایی جشنواره‌های...