شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

برگاما

برگاما

/post-6415/

برگاما در ۱۰۰ کیلومتری شمال ازمیر و در حوزه رودخانه باکیر چای قرارداشته و در تاریخ تمدن ترکیه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی است . در طول تاریخ و در دورانon ، روم و بیزانس در دوران پس از آن صاحب آثار گرانبهای باستان شناسی و مهم جهانی است. Asklepoin که یکی از مراکز مهم بهداشتی دوران آنتیک...