شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بزمجه بنگال

بزمجه بنگال

/post-2360/

مشخصات: دم در تمام طول خود فشرده، با دو ستيغ كوچك دندانه‌اي در سطح فوقاني؛ فلسهاي شكمي در 88 تا 110 رديف عرضي، از يقه تا كشاله ران؛ سپرهاي بالاي چشمي توسعه يافته نيستند. رنگ آميزي: جوانها زيتوني تيره يا نارنجي كمرنگ تا قهوه‌اي روشن در نمونه‌هاي زنده، با نقاط روشن متعدد يا لكه‌هاي چشمي كه...