شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بستک

تنگ نخل خین، بستک

/post-3689/

تنگ نخل خین در موقعیت جغرافیایی E540219 N272116 در استان هرمزگان واقع است. این تنگ در 2 کیلومتری شمال روستایی به همین نام قرار گرفته است. ارتفاع تنگ از سطح دریا در حدود 840 متر است و در اثر فرسایش آبی رودحانه فصلی ایجاد شده است. طول این تنگ در حدود 3 کیلومتر است. این رودخانه پس از سرچشمه...

استان هرمزگان

/post-221/

استان گرم و ساحلی هرمزگان در جنوب ایران و در ساحل آب های گرم ونیل گون دریای عمان وخلیج فارس واقع شده و دارای ۱۴ جزیره بزرگ و مسکونی است که از دیدگاه های مختلف جهانگردی, اقتصادی و سیاسی این منطقه را دارای اهمیت کرده است. استان هرمزگان یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین استان های ایران است که...