شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

بقعه شاه قلندر

بقعه شاه قلندر

/post-5791/

بقعه شاه قلندر در دامنه کم شیب کوه قرار داره. این بقعه مربوط به دوره ایل خانیه، که ریاست فرقه اسماعیلیه رو بعهده داشته، این بقعه در داخل باغ روستای انجدان و در ۵۰ کیلومتری سرچشمه و سراب معروف انجدان قرار داره. بنای بقعه باشکوه و ۸ ضلعیه، که در هر ضلع بنا یک طاق نمای بلند آجری که داری ۴ در...