شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

بلبل

بلبل

/post-1783/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه بلبل خالدار است، اما روتنه اش کمرنگ تر و بیشتر صورتی قهوه ای بوده و دمش قرمز است و اغلب حلقه ی سفید دور چشمانش واضح تر دیده می شود. زیرتنه تمیز و فاقد لکه لکه ی روی سینه و پهلوها ست زیر تنه تمیز و فاقد لکه لکه ی روی سینه و پهلوها...